Title:

Conditien van de maatschappy tot het asseureeren van scheepen en goederen binnen de stad Middelburg|Groote tafereel der dwaasheid

Description:

Part of a collection of company charters, pamphlets and regulations relating to the Dutch speculative mania of 1720 - 57 printed and 6 ms. items bound together under title page.: Het groote tafereel der dwaasheid. Only one page is listed

Type:

pamphlet
Page 1